Kørselsforbud


Førerretten er inddraget og du skal aflevere dit kørekort.


Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år efter at du første gang erhvervede førerret. I afsnittet ”love og regler” er der henvisning til færdselsloven, hvoraf det fremgår, hvornår et kørselsforbud kan komme på tale.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Inden du kan få førerretten igen, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). 

Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et alkohol, narko og trafik kursus (ANT-kursus).


  • ANT-kurset skal gennemføres inden indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve. 
    Kursusbeviset skal vedlægges ansøgningen.


Særlig køreundervisning består af 


  • 8 teori lektioner og 8 lektioner i bil
  • Særlig køreundervisning pakke
  • 8 lektioner teori a 45 min. (Ene undervisning)
  • 8 lektioner på vej a 45 min. 


Pris 5.680 kr.